Dotacje na innowacje

Firma Sprawy sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 8.1.

Nazwa inwestycji: sprawy24 – innowacyjny system zarządzania kancelarią prawną on-line
Nazwa beneficjenta: Sprawy sp. z o.o.
Wartość projektu: 509 012,00 zł netto
Dotacja: 352 928,10 zł
Okres realizacji: 07.2012 – 06.2014

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja wdrażająca: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Kontakt

Informacji na temat projektu udziela Łukasz Smacki,
Prezes Zarządu Sprawy sp. z o.o.

+48 32 44 50 224